Герб Республики Беларусь Гродно Гродненский областной
исполнительный комитет

Официальный портал

Интернет-приемная облисполкома

Адрес облисполкома:
230023 г. Гродно, ул. Ожешко, 3
E-mail: groblisp@mail.grodno.by
(для деловой переписки)
Факс: (0152)72-02-32
Тел: (0152)73-55-55 (только по
вопросам деловой переписки)
Главная - Новости региона
20 декабря 2019

«Jesteśmy zainteresowani współpracą na rzecz rozwoju dobrych stosunków sąsiedzkich». W obwodowym komitecie wykonawczym zostały omówiona współpraca Grodzieńszczyzny i polskich regionów

O rozszerzeniu współpracy między dwoma regionami dla obopólnej skuteczności i korzyści poinformowano na spotkaniu przewodniczącego Grodzieńskiej obwodowej  rady deputowanych Igora Żuka i członka Senatu RP, szefa Komisji emigracji i stosunków z polakami za granicą Kazimierza Ujezdowskiego.
W spotkaniu uczestniczyli przewodniczący Grodzieńskiej miejskiej  rady deputowanych Borys Fiedorow, przewodniczący stowarzyszenia « Związek Polaków na Białorusi» Mieczisław Łysy, przewodniczący miejskiego oddziału « Związku Polaków na Białorusi» Kazimierz Znajdziński, konsul generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Grodnie Jarosław Ksężek.
– Jesteśmy zainteresowani dobrą współpracą na rzecz rozwoju dobrosąsiedzkich stosunków” - powiedział Igor Żuk. - Goście z Polski często odwiedzają nasz  obwód.  Przyjeżdżają  biznesmeni, politycy, przedstawiciele sfer  edukacji i kultury. Spotkania te są zawsze konstruktywne i przyczyniają się do naszego zbliżenia. Prawie wszystkie regiony obwodu podpisały  umowy o współpracy z regionami Polski. Obwodowy komitet wykonawczy podpisał umowę o współpracy z województwem podlaskim.

image-20-12-19-11-55-1.jpeg
Współpraca regionu grodzieńskiego i Polski  trwa już dwa lata i obejmuje ścisły rozwój wspólnych projektów w wielu obszarach. Ważne, że  jest to nie tylko sfera humanitarna, ale także, co dowodzi skutecznośc znalezionej wspólnej płaszczyzny, to sektor biznesu. W szczególności, około 200 przedsiębiorstw obwodu znalazło partnerów w sąsiednim kraju i z powodzeniem realizują swoją produkcję  w Polsce. Kierunek współpracy koncentruje się nie tylko na poziomie import / eksport. Działalność inwestycyjna wspólnych przedsiębiorstw przynosi zysk obu stronom, a zakłady produkcyjne wspólnych przedsiębiorstw są otwarte i  pracują w naszym obwodzie. W regionie grodzieńskim pracują około 95 przedsiębiorstw z polskim kapitałem. W tym roku polski biznes zainwestował około 20 milionów dolarów w regionalną gospodarkę. W ramach programów współpracy transgranicznej wspólnie realizowano dziesiątki  projektów. O czym to mówi? Po pierwsze, każdy podobny projekt jest prawdziwym dowodem wzmocnienia wspólpracy dwóch regionów i  nowych kierunków w perspektywie.

image-20-12-19-11-55-5.jpeg

W ostatnich latach, biorąc pod uwagę ruch naszego kraju na dużą skalę, a zwłaszcza obwodu Grodzieńskiego, dotyczący funkcjonowania ruchu bezwizowego, nawiązano bliskie kontakty w zakresie rozwoju infrastruktury turystycznej. W tym roku ponad 100 tysięcy turystów bezwizowych odwiedziło obwód Grodzieński, w tym 30% – to Polacy.
Obwód Grodzieński jest uważany  za miejsce, w którym mieszka wiele narodowości. Spośród kilkudziesięciu mieszkających tu narodowości, według ostatniego spisu ludności z 2009 roku, ponad 20% mieszkańców obwodu to Polacy. W obwodzie Grodzieńskim istnieją dwie szkoły z polskim językiem nauczania.
«Jesteśmy zainteresowani w tym, żeby pomiędzy nami było międzynarodowe porozumienie. W obwodzie Grodzieńskim mieszkają przedstawiciele ponad stu narodowości. Naszym zadaniem jest stworzenie równych warunków dla ich wygodnego życia»,  – powiedział Igor Żuk.
Według Kazimierza Znajdzińskiego, głównym zadaniem Związku Polaków na Białorusi jest ochrona i rozwój polskiej kultury. To  język, pieśni, tańce, muzyka i literatura. W tym kierunku wiele się robi. Pomiędzy obwodem  grodzieńskim a polskimi regionami nawiązano współpracę w różnych kierunkach. Kultury obu krajów są ze sobą ściśle powiązane: mamy wspólne duchowe i kulturowe korzenie. Takie  połączenie tradycji pozwoliło nam zebrać wszystko, co najlepsze, i zamienić skarby kultury w coś nowego i wyjątkowego. Na przykład, miłośników tańca antycznego łączy festiwal regionalny «Polonez», który odbywa się w Słonimiu. Festiwal «Spotkania artystyczne. Grodno - Białystok» jest popularny wśród mieszkańców Grodna i  Podlasia.
Przez ćwierć wieku uczestnicy międzynarodowej konferencji naukowej «Shlach da uzjemnasti» w Grodnie i Białymstoku badali więzi językowe, literackie, historyczne i kulturowe naszych narodów. Corocznie zespoły z Polski, Rosji i Białorusi rywalizują o puchar Grodzieńskiego miejskiego oddziału Związku Polaków na Białorusi podczas międzynarodowego turnieju mini-piłki nożnej wśród weteranów. Nie można wyobrazić sobie republikańskiego festiwalu kultur narodowych bez przyjaciół z białoruskiego społeczno-kulturalnego stowarzyszenia w Polsce.

DSC_2798.JPG

Każdego roku w Grodnie odbywają się targi sztuki ludowej «Kaziuki». Tradycyjnie gromadzą one  rzemieślników i grupy kreatywne z Białorusi, Litwy, Ukrainy, Polski. Regionalny festiwal sztuki ludowej «Kanał Augustowski  w kulturze trzech narodów» przy bramie Dombrówka przedstawia gościom z Polski najlepsze przykłady kultury i sztuki.
Mieszkańcy Grodna zaprosili Kazimierza Ujezdowskiego, który wcześniej pełnił funkcję Ministra kultury RP, do wzięcia udziału w tych festiwalach i targach, a także do odwiedzenia Muzeum Ogińskiego koło  Smorgoni.
Zdaniem Kazimierza Ujezdowskiego spotkanie to przyczyni się do umocnienia dobrosąsiedzkich stosunków między Polską i Białorusią, rozwoju współpracy między krajami w różnych dziedzinach.

image-20-12-19-11-55-8.jpeg

image-20-12-19-11-55-4.jpeg

image-20-12-19-11-55.jpeg

image-20-12-19-11-55-11.jpeg

image-20-12-19-11-55-10.jpeg